Johan Mast

 

Generalsekreterare

 

 


 

 

Vår ledningsgrupp består av avdelningschefer och generalsekreteraren.

Johan Mast

Generalsekreterare

Anna Karin Sjöblom

medicinsk humanitär rådgivare

Anna-Karin Modén

tf insamlingsansvarig

Erik Falkenberg

ekonomi- och kontorsansvarig

Frida Lagerholm

kommunikationsansvarig

Ulrika Loinder

rekryteringsansvarig för fältpersonal

Johan Mast

Generalsekreterare

Ulrika Loinder

Ansvarig,fältrekrytering

Eugène Bushayija

Rekrytering,läkare

Maria Schütz

Rekrytering, sjuksköterskor och barnmorskor

Malin Fransson

Administratör (vik)

Lennart Dahlberg

Rekrytering, icke-medicinsk personal

Kori Aryannejad

Administratör (tjänstledig)